Kennismaking Participatieraad Zevenaar

Kennismaking Participatieraad Zevenaar

Vorige week heeft Dorpsraad Angerlo kennis gemaakt met de Participatieraad Zevenaar.
De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad die door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.
De Participatieraad vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Zevenaarse samenleving en de gemeente.
Voor meer informatie klik op onderstaande link om naar de website te gaan.

https://www.przevenaar.nl/

Wijktranistieplan Angerlo

Wildbloemen ter bestrijding van de eikenprocessierups

Wildbloemen ter bestrijding van de eikenprocessierups

De wildbloemen strook bij het tunneltje komt al mooi op. Vaak zie je langs de weg een rij eikenbomen, met daaronder keurig gemaaid gras. Ziet er misschien strak uit, maar er zit ook weinig leven in. De omgeving van de eikenbomen is niet interessant voor insecten en vogels. Door dit tekort aan biodiversiteit wordt de ideale situatie gecreëerd voor de eikenprocessierups. Door deze bloemenstrook hopen we insecten en vogels aan te trekken, die dan weer helpen bij de bestrijding van de rups.

Vrijwilligers van dorpsraad Angerlo, bedankt voor het bosmaaien en bijwerken van de groenstrook!

Eikenprocessierupsen bestrijding

Eikenprocessierupsen bestrijding

De rupsen zijn dit jaar bestreden met het middel Rupsoll. Dit is een proef. Hierbij
worden alle rupsen gedood maar blijven de nesten zitten. Alle brandharen zijn onschadelijk gemaakt. Doel is na een half jaar kijken of er natuurlijke
vijanden in het nest zijn gaan zitten. Klein nadeel is dat de nesten blijven zitten. Maar ze zijn niet meer gevaarlijk.
Rapport Enquête Woningbehoefte Angerlo

Rapport Enquête Woningbehoefte Angerlo

Hierbij willen wij het rapport over de enquête Woningbehoefte in Angerlo aan iedereen die hiervoor belangstelling heeft beschikbaar stellen. Hier kunt u het rapport downloaden en de resultaten en conclusies lezen.

Rapport woningbehoefte Angerlo juni 2021 (download)

Als Dorpsraad hebben wij dit rapport tevens aangeboden aan de gemeente Zevenaar, woningbouwvereniging Plavei en andere belangstellenden.

De rode draad van de uitslag van het onderzoek is duidelijk. Er is behoefte aan woningen in zowel de koop- als huursector. Het gaat met name om de doelgroepen jongeren en ouderen. Maar hoe gaat dit verwezenlijkt worden?

Wij zijn al in gesprek met bovenstaande partijen en hebben al gesprekken gevoerd over o.a. mogelijkheden voor zowel inbreiding en/of uitbreiding, huur of koopwoningen en welke type woningen etc.

Wij zullen dit onderwerp blijven monitoren en met de gemeente Zevenaar, Plavei  en projectontwikkelaars etc. hierover in gesprek blijven.

Als u nog vragen heeft kunt u deze via de mail naar ons toezenden. Mailadres: woningbehoefte@dorpsraad-angerlo.nl

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Angerlo