Duurzaamheid

Enquête duurzaamheid

Als inwoner van Angerlo heeft u recent een brief van de gemeente gekregen waarin u namens de Coöperatie Angerlo Duurzaam (CAD), de Dorpsraad Angerlo, de gemeente Zevenaar en woningcorporatie Plavei verzocht wordt mee te werken aan een enquête. ✍️ Met behulp van deze...

Concept Transitieplan Angerlo

Concept Transitieplan Angerlo

Eind december hebben wij u met een krant op de hoogte gebracht van de vorderingen van Angerlo aardgasvrij en duurzaam. Zo heeft u onder meer kunnen lezen dat we energiebesparing zeer belangrijk vinden, want de energie die u niet verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te...

Vernieuwd Angerlo

Vernieuwd Angerlo

Hieronder de link waar U terecht komt op het platform voor het project in Angerlo zoals vermeld in brief hierboven: Platform project Angerlo

Waardebon van de gemeente

In september hebben alle woningeigenaren van de gemeente Zevenaar een brief ontvangen met daarin een waardebon. Deze bon heeft een waarde van € 70,- en is onder meer in te wisselen bij bouwmarkten en een webwinkel voor energiebesparende zaken. U kunt dus € 70,- gratis...

Coöperatie Angerlo Duurzaam

Veel mensen denken na over wat ze kunnen doen om hun energievoorziening duurzaam te maken, ook in Angerlo. De ‘regiegroep Angerlo duurzaam en aardgasvrij’ heeft het initiatief genomen om daarvoor een coöperatie op te richten. De Coöperatie Angerlo Duurzaam (CAD). De...

Kritisch rapport over energietransitie

Onlangs is er een rapport gepubliceerd over de betaalbaarheid van verduurzaming van koopwoningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Er wordt gekeken naar veel verschillende huishoudenstypen, bijvoorbeeld alleenstaande huishoudens en gezinnen in verschillende...