Omgevingsvisie Zevenaar

Hoe willen we dat gemeente Zevenaar er in 2040 uitziet? Hoe zorgen we er samen voor dat onze gemeente nog steeds een fijne plek is om te wonen, werken, ontspannen en ondernemen? Waar zien we ruimte voor wonen en werken? Hoe maken we plek voor natuur en bewegen? En geven we ruimte aan de auto of openbaar vervoer? Daarvoor moeten we keuzes maken en een koers bepalen voor de toekomst van Zevenaar

Donderdag 14 maart in dorpshuis “De Meent” vanaf 17.30 uur tot 19.15 uur

Lees verder door op onderstaande link te klikken:

https://www.zevenaar.nl/omgevingsvisie

Verwijderen tijdelijke landbouwsluis 15 november

Verwijderen tijdelijke landbouwsluis 15 november

Verwijderen tijdelijke landbouwsluis 15 november

Op 15 november 2023 verwijdert provincie Gelderland de tijdelijke landbouwsluis aan de Keppelseweg in Laag-Keppel, net voor de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg. De weg is na 9.00 uur weer toegankelijk voor al het verkeer. Eerder was er sprake van een afsluiting tot en met 20 november 2023. Vanwege de planning van de aannemer wordt het verwijderen van de sluis vervroegd.
De proef met de tijdelijke landbouwsluis maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel.

Meetperiode afgerond
De periode waarin de verkeersbewegingen worden gemeten met telslangen op de weg en via vaste telpunten, eindigt voor 15 november. Daarmee heeft het eerder verwijderen van de landbouwsluis geen nadelige effecten op het meetonderzoek.

Belevingsonderzoek
Naast de metingen op de weg, voert onafhankelijk onderzoeksbureau Moventem een belevingsonderzoek uit. Inwoners, ondernemers en forenzen kunnen nog tot 20 november 2023 hun ervaringen met de landbouwsluis delen door de enquête in te invullen.

Gebiedsgerichte aanpak
De proef met het plaatsen van tijdelijke landbouwsluizen maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel. Provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst en leden van de klankbordgroep werken samen aan een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel met als doel de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze wegen te verbeteren. Hierbij betrekken zij gemeenten Doetinchem en Zevenaar. Op www.gelderland.nl/N814 staat alle actuele informatie over dit project.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Christel de Jong, (026) 359 8242, c.de.jong1@gelderland.nl, of het Provincieloket, (026) 359 9999, provincieloket@gelderland.nl. Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, (026) 359 8717.

Snoeiwerkzaamheden Bevermeerseweg maandag 27 maart

Snoeiwerkzaamheden Bevermeerseweg maandag 27 maart

A.s. maandag 27 maart 2023 is de Bevermeerseweg afgesloten tussen 7:00 en 16:00. Er vinden snoeiwerkzaamheden plaats aan diverse bomen. De afsluiting is van de kruising Eldrikseweg tot inrit Bevermeerseweg 10 (tot net na de brug).

 

Schoonmaken nestkastjes!

Schoonmaken nestkastjes!

Het is weer tijd voor het schoonmaken van de nestkastjes!

Zo kan de koolmees weer een fris nestje bouwen en veel eikenprocessierupsen vangen deze zomer!

 

Angerlo Vooruit Jeu de Boules Toernooi

Angerlo Vooruit Jeu de Boules Toernooi

Binnenkort start de eerste editie van het Angerlo Vooruit Jeu de Boules Toernooi. Dit toernooi is dé ultieme combinatie van Jeu de Boules en gezelligheid in een competitief jasje. Maak een team van maximaal 3 personen en schrijf je nu gratis in!

Meer informatie of direct aanmelden? Stuur een e-mail naar jeudeboules@angerlovooruit.nl

 

Kom je naar de informatieavond Angerlo Aardgasvrij?

Kom je naar de informatieavond Angerlo Aardgasvrij?

Het overstappen naar een aardgasvrije samenleving is een grote uitdaging. Het kost tijd en inspanning, en daarbij is een gecoördineerde, geïntegreerde aanpak daarom nodig. De Programmaorganisatie Angerlo Aardgasvrij onderzoekt of en op welke manier Angerlo zou kunnen overstappen naar een collectieve duurzame energievoorziening via een warmtenet. Eind vorig jaar zijn daarom alle huishoudens in Angerlo benaderd om deel te nemen aan een enquête. Angerlo Aardgasvrij heeft er, na het rondsturen van een herinnering, voor gekozen om de bewoners ook persoonlijk te vragen aan de enquête om deel te nemen.

Waarom een enquête? Allereerst om draagvlak te meten onder de bewoners van Angerlo. En daarnaast om de gegevens aan te scherpen voor het ontwikkelde rekenmodel. Op 7 december 2022 hadden 245 huishoudens de enquête ingevuld. Iedereen die dit gedaan heeft, krijgt persoonlijk advies over het isoleren van de woning en inzicht in de mogelijke kosten van diverse varianten van verduurzaming: collectief warmtenet of een individuele (hybride) warmtepomp. We hadden gehoopt de adviezen al eind 2022 aan de deelnemers te kunnen aanbieden. Uit de proefadviezen is echter gebleken dat er op enkele punten nog verbeteringen aangebracht moeten worden. Daarna gaan we de adviezen versturen.

De enquête heeft naast de persoonlijke adviezen veel algemene informatie opgeleverd voor Angerlo Aardgasvrij. Die willen we graag delen. Kom je op 24 januari om 19.30 uur naar onze informatieavond in De Meent in Angerlo? Naast algemene informatie kun je tijdens de informatieavond ook in gesprek gaan met de leden van de programmaorganisatie (Gemeente Zevenaar, Plavei, De Dorpsraad, CAD) en de ondersteunende organisaties (Rom 3D en InEnergie).

 

 

Enquête duurzaamheid

Als inwoner van Angerlo heeft u recent een brief van de gemeente gekregen waarin u namens de Coöperatie Angerlo Duurzaam (CAD), de Dorpsraad Angerlo, de gemeente Zevenaar en woningcorporatie Plavei verzocht wordt mee te werken aan een enquête. ✍️

Met behulp van deze enquête zal samen met u als worden onderzocht of en hoe we over kunnen stappen naar een duurzame energievoorziening voor uw woning. Dat kan via een lokaal warmtenet waarop meerdere woningen worden aangesloten of via individuele oplossingen per woning.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de beste oplossing is voor elke woning, uw input middels deze enquête is hard nodig! 📣

Na het invullen van de enquête ontvangt u persoonlijk inzicht in uw huidige en toekomstige situatie met betrekking tot de energievoorziening van uw huis. 🏡

De oproep is dus om de enquête in te vullen, zodat we samen kunnen zoeken naar de beste en meest duurzame oplossing. 🌿

Wilt u de enquête via een papieren versie invullen of heeft u hulp nodig bij het beantwoorden van de vragen? We horen het graag. Bel naar 085 401 51 94 of mail uw vraag naar angerlo@inenergie.nl.