Kom je naar de informatieavond Angerlo Aardgasvrij?

Kom je naar de informatieavond Angerlo Aardgasvrij?

Het overstappen naar een aardgasvrije samenleving is een grote uitdaging. Het kost tijd en inspanning, en daarbij is een gecoördineerde, geïntegreerde aanpak daarom nodig. De Programmaorganisatie Angerlo Aardgasvrij onderzoekt of en op welke manier Angerlo zou kunnen overstappen naar een collectieve duurzame energievoorziening via een warmtenet. Eind vorig jaar zijn daarom alle huishoudens in Angerlo benaderd om deel te nemen aan een enquête. Angerlo Aardgasvrij heeft er, na het rondsturen van een herinnering, voor gekozen om de bewoners ook persoonlijk te vragen aan de enquête om deel te nemen.

Waarom een enquête? Allereerst om draagvlak te meten onder de bewoners van Angerlo. En daarnaast om de gegevens aan te scherpen voor het ontwikkelde rekenmodel. Op 7 december 2022 hadden 245 huishoudens de enquête ingevuld. Iedereen die dit gedaan heeft, krijgt persoonlijk advies over het isoleren van de woning en inzicht in de mogelijke kosten van diverse varianten van verduurzaming: collectief warmtenet of een individuele (hybride) warmtepomp. We hadden gehoopt de adviezen al eind 2022 aan de deelnemers te kunnen aanbieden. Uit de proefadviezen is echter gebleken dat er op enkele punten nog verbeteringen aangebracht moeten worden. Daarna gaan we de adviezen versturen.

De enquête heeft naast de persoonlijke adviezen veel algemene informatie opgeleverd voor Angerlo Aardgasvrij. Die willen we graag delen. Kom je op 24 januari om 19.30 uur naar onze informatieavond in De Meent in Angerlo? Naast algemene informatie kun je tijdens de informatieavond ook in gesprek gaan met de leden van de programmaorganisatie (Gemeente Zevenaar, Plavei, De Dorpsraad, CAD) en de ondersteunende organisaties (Rom 3D en InEnergie).

 

 

Enquête duurzaamheid

Als inwoner van Angerlo heeft u recent een brief van de gemeente gekregen waarin u namens de Coöperatie Angerlo Duurzaam (CAD), de Dorpsraad Angerlo, de gemeente Zevenaar en woningcorporatie Plavei verzocht wordt mee te werken aan een enquête. ✍️

Met behulp van deze enquête zal samen met u als worden onderzocht of en hoe we over kunnen stappen naar een duurzame energievoorziening voor uw woning. Dat kan via een lokaal warmtenet waarop meerdere woningen worden aangesloten of via individuele oplossingen per woning.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de beste oplossing is voor elke woning, uw input middels deze enquête is hard nodig! 📣

Na het invullen van de enquête ontvangt u persoonlijk inzicht in uw huidige en toekomstige situatie met betrekking tot de energievoorziening van uw huis. 🏡

De oproep is dus om de enquête in te vullen, zodat we samen kunnen zoeken naar de beste en meest duurzame oplossing. 🌿

Wilt u de enquête via een papieren versie invullen of heeft u hulp nodig bij het beantwoorden van de vragen? We horen het graag. Bel naar 085 401 51 94 of mail uw vraag naar angerlo@inenergie.nl.

Tunneltje tijdelijk afgesloten in week 43 (24 t/m 28 oktober)

Tunneltje tijdelijk afgesloten in week 43 (24 t/m 28 oktober)

Het tunneltje bij de Doesburgseweg zal tijdelijk worden afgesloten in week 43 (24 t/m 28 oktober). De Provincie gaat hier onderhoud uitvoeren en dient daarvoor de doorgang af te sluiten. Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen is het gepland in de herfstvakantie, Het is de bedoeling dat aan het einde van de week de werkzaamheden klaar zijn en het tunneltje weer opengaat.

CAD Nieuwsbrief december 2021

Wensboom blijft tot vrijdag staan bij de Meent

Wensboom blijft tot vrijdag staan bij de Meent

Vanwege de nieuwe maatregelen hebben we besloten dat de wensboom tot vrijdag blijft staan bij de Meent! 🎄

Je kunt de hele week op eigen gelegenheid een wens in de boom hangen, en wie weet…. komt jouw wens wel uit! ✨

Voorlopig goed nieuws buslijn 26

Voorlopig goed nieuws!

Buslijn 26 blijft in elk geval tot eind 2022 rijden richting Dieren. Ook vanaf de haltes op de Beinum. 🚌
In de loop van 2022 wordt e.e.a opnieuw bekeken. Dorpsraad volgt de ontwikkelingen op de voet.

Kennismaking Participatieraad Zevenaar

Kennismaking Participatieraad Zevenaar

Vorige week heeft Dorpsraad Angerlo kennis gemaakt met de Participatieraad Zevenaar.
De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad die door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.
De Participatieraad vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Zevenaarse samenleving en de gemeente.
Voor meer informatie klik op onderstaande link om naar de website te gaan.

https://www.przevenaar.nl/