Over ons

Het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de bewoners van het dorp, niet van individuele personen, waarbij de bevolking zoveel mogelijk betrokken en gestimuleerd wordt, bij voorkeur door overleg en nauwe samenwerking.
Het leggen van contacten met verenigingen of instellingen met een soortgelijk doel.
Het welzijn van de dorpsbewoners (jong en oud) bevorderen.

Wat is het wel

 • Een gemixte groep inwoners die weet wat er in het dorp speelt dankzij bewonersavonden en actieve opstelling.
 • Aanspreekpunt en gesprekspartner voor inwoners, gemeente en maatschappelijke organisaties als het gaat om leefbaarheidszaken.
 • Coördinatieteam voor dorpsprojecten: werven en begeleiden van werkgroepen
 • Overkoepelend dorpsoverleg, bijvoorbeeld voor verenigingen.
 • Een groep die communiceert over leefbaarheid en thema’s onder de aandacht brengt bij inwoners, gemeente en maatschappelijke organisaties.

Wat is het niet

 • Een groep ‘dorpsburgemeesters’.
 • Een politieke of bestuurlijke tussenlaag of een vervanging voor bestaande overleggroepen (of klankbordgroepen).
 • Een groep die op eigen houtje alles zelf uitvoert.
 • Een groep die (bij discussie) één kant kiest of alleen voor een van de partijen gaat.

Kortom: de dorpsraad is een groep die communiceert over leefbaarheid en thema’s onder de aandacht brengt bij inwoners, gemeente en maatschappelijke organisaties.

Organogram dorpsraad Angerlo

Indeling

Zoals hierboven aangegeven bestaat de Dorpsraad uit verschillende commissies. Elke commissie bestaat uit meerdere commissie leden (dorpsbewoners van Angerlo).

Taken

 • Behartigen van belangen van dorpsbewoners
 • Adviseren
 • Signaleren
 • Participeren
 • Communiceren
 • Vertegenwoordigen

Het bestuur van Dorpsraad Angerlo bestaat uit:
Voorzitter: Robbert van Rooij
Penningmeester: Karin Boogman
Secretaris: Martine van Baal-Weijers