Hierbij willen wij het rapport over de enquête Woningbehoefte in Angerlo aan iedereen die hiervoor belangstelling heeft beschikbaar stellen. Hier kunt u het rapport downloaden en de resultaten en conclusies lezen.

Rapport woningbehoefte Angerlo juni 2021 (download)

Als Dorpsraad hebben wij dit rapport tevens aangeboden aan de gemeente Zevenaar, woningbouwvereniging Plavei en andere belangstellenden.

De rode draad van de uitslag van het onderzoek is duidelijk. Er is behoefte aan woningen in zowel de koop- als huursector. Het gaat met name om de doelgroepen jongeren en ouderen. Maar hoe gaat dit verwezenlijkt worden?

Wij zijn al in gesprek met bovenstaande partijen en hebben al gesprekken gevoerd over o.a. mogelijkheden voor zowel inbreiding en/of uitbreiding, huur of koopwoningen en welke type woningen etc.

Wij zullen dit onderwerp blijven monitoren en met de gemeente Zevenaar, Plavei  en projectontwikkelaars etc. hierover in gesprek blijven.

Als u nog vragen heeft kunt u deze via de mail naar ons toezenden. Mailadres: woningbehoefte@dorpsraad-angerlo.nl

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Angerlo