Concept Transitieplan Angerlo

Concept Transitieplan Angerlo

Eind december hebben wij u met een krant op de hoogte gebracht van de vorderingen van Angerlo aardgasvrij en duurzaam. Zo heeft u onder meer kunnen lezen dat we energiebesparing zeer belangrijk vinden, want de energie die u niet verbruikt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Er is in Angerlo een coöperatie opgericht die in het belang van het dorp Angerlo graag wil dat alle huishoudens in Angerlo lid worden. En we verwachten dat een collectief warmtenet gevoed vanuit oppervlaktewater bij het Bevermeer gemaal Angerlo van warmte en warm water kan voorzien. Hier willen we vervolgonderzoek naar doen.
Het is belangrijk voor Angerlo dat de voortgang die we boeken en de keuzes die we maken voor vervolgonderzoek bestuurlijk aan de gemeente Zevenaar voorleggen. De krant die u heeft ontvangen is bestuurlijk ook verspreid. Tevens hebben we een Concept Transitieplan Angerlo opgesteld om ook bestuurlijk te toetsen of op de juiste weg zitten. Het Concept Transitieplan wordt besproken in het College van Burgemeester en Wethouders en Gemeenteraad (commissie ruimte) van de gemeente Zevenaar. Juli 2021 willen we namelijk een definitief Transitieplan aanbieden aan de raad om vervolgstappen te borgen. Het concept transitieplan vindt u hieronder.
De informatie in het Concept Transitieplan komt overeen met de informatie in de krant. Dit hebben we aangevuld met de resultaten van de recent gehouden enquête waarvan de resultaten naar Angerlo zijn verspreid in de nieuwsbrief. Tevens is in het Concept Transitieplan meer context en toelichting opgenomen. Wij kunnen ons voorstellen dat u met name de toelichting ook interessante informatie vindt. 
Wij zetten nu in op vervolgonderzoek en vervolgstappen gericht op meer duidelijkheid over de technische haalbaarheid en betaalbaarheid van de collectieve warmteoplossing gevoed met warmte uit het oppervlaktewater. Waarbij de beschikbare warmte in de warmere maanden opgeslagen wordt onder de grond om te gebruiken in de winterperiode. Hieruit volgt, bij positieve resultaten, de stap richting een aanvraag voor een grote subsidie om de betaalbaarheid te borgen en het proces richting uitvoering te gaan realiseren.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons dan weten via aardgasvrij.angerlo@outlook.com   
Klik op de link hieronder voor inzage conceptplan:

Krant Angerlo Duurzaam en Aardgasvrij

Onderzoek verduurzaming Angerlo

Waardebon van de gemeente

In september hebben alle woningeigenaren van de gemeente Zevenaar een brief ontvangen met daarin een waardebon. Deze bon heeft een waarde van € 70,- en is onder meer in te wisselen bij bouwmarkten en een webwinkel voor energiebesparende zaken. U kunt dus € 70,- gratis besteden aan energiebesparende lampen, tochtstrips, meetapparatuur, etc.. De waardebon heeft een beperkte houdbaarheid, dus wees er vooral vlot bij. We willen alle huishoudens in Angerlo dan ook oproepen om de waardebon alsnog in te wisselen. De eenvoudigste stap is het aanschaffen van een energiebespaarbox via de volgende website: https://www.energiebespaarshop.nl/producten-Energiebespaarsbox—Large-205.

Wij zien graag dat alle huishoudens in Angerlo gebruik maken van de Waardebon. De actievoorwaarden staan hier: https://winstuitjewoning.nl/gemeente/zevenaar#maatregelen

In de brief die u in september van de gemeente ontvangen heeft, stond ook de optie om mee te doen aan een gezamenlijke inkoopactie voor isolatie en zonnepanelen. Bent u benieuwd wat spouwmuurisolatie, vloerisolatie, isolatieglas of zonnepanelen voor u kunnen betekenen. Wat levert u dit financieel op en wat aan comfort? U kunt zich dan vrijblijvend inschrijven. Juist door met een grote groep huiseigenaren gezamenlijk in te kopen, kan ervoor gezorgd worden dat de voorwaarden goed zijn en de prijs scherp is.