Verwijderen tijdelijke landbouwsluis 15 november

Verwijderen tijdelijke landbouwsluis 15 november

Verwijderen tijdelijke landbouwsluis 15 november

Op 15 november 2023 verwijdert provincie Gelderland de tijdelijke landbouwsluis aan de Keppelseweg in Laag-Keppel, net voor de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg. De weg is na 9.00 uur weer toegankelijk voor al het verkeer. Eerder was er sprake van een afsluiting tot en met 20 november 2023. Vanwege de planning van de aannemer wordt het verwijderen van de sluis vervroegd.
De proef met de tijdelijke landbouwsluis maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel.

Meetperiode afgerond
De periode waarin de verkeersbewegingen worden gemeten met telslangen op de weg en via vaste telpunten, eindigt voor 15 november. Daarmee heeft het eerder verwijderen van de landbouwsluis geen nadelige effecten op het meetonderzoek.

Belevingsonderzoek
Naast de metingen op de weg, voert onafhankelijk onderzoeksbureau Moventem een belevingsonderzoek uit. Inwoners, ondernemers en forenzen kunnen nog tot 20 november 2023 hun ervaringen met de landbouwsluis delen door de enquête in te invullen.

Gebiedsgerichte aanpak
De proef met het plaatsen van tijdelijke landbouwsluizen maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel. Provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst en leden van de klankbordgroep werken samen aan een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel met als doel de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze wegen te verbeteren. Hierbij betrekken zij gemeenten Doetinchem en Zevenaar. Op www.gelderland.nl/N814 staat alle actuele informatie over dit project.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Christel de Jong, (026) 359 8242, c.de.jong1@gelderland.nl, of het Provincieloket, (026) 359 9999, provincieloket@gelderland.nl. Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, (026) 359 8717.

Tunneltje tijdelijk afgesloten in week 43 (24 t/m 28 oktober)

Tunneltje tijdelijk afgesloten in week 43 (24 t/m 28 oktober)

Het tunneltje bij de Doesburgseweg zal tijdelijk worden afgesloten in week 43 (24 t/m 28 oktober). De Provincie gaat hier onderhoud uitvoeren en dient daarvoor de doorgang af te sluiten. Om zoveel mogelijk overlast te voorkomen is het gepland in de herfstvakantie, Het is de bedoeling dat aan het einde van de week de werkzaamheden klaar zijn en het tunneltje weer opengaat.

Voorlopig goed nieuws buslijn 26

Voorlopig goed nieuws!

Buslijn 26 blijft in elk geval tot eind 2022 rijden richting Dieren. Ook vanaf de haltes op de Beinum. 🚌
In de loop van 2022 wordt e.e.a opnieuw bekeken. Dorpsraad volgt de ontwikkelingen op de voet.