Kennismaking Participatieraad Zevenaar

Kennismaking Participatieraad Zevenaar

Vorige week heeft Dorpsraad Angerlo kennis gemaakt met de Participatieraad Zevenaar.
De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad die door het college van burgemeester en wethouders ingesteld om te adviseren en mee te denken over het gemeentelijk beleid op het sociale domein. Het gaat dan over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en passend werk.
De Participatieraad vormt een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Zevenaarse samenleving en de gemeente.
Voor meer informatie klik op onderstaande link om naar de website te gaan.

https://www.przevenaar.nl/

Rapport Enquête Woningbehoefte Angerlo

Rapport Enquête Woningbehoefte Angerlo

Hierbij willen wij het rapport over de enquête Woningbehoefte in Angerlo aan iedereen die hiervoor belangstelling heeft beschikbaar stellen. Hier kunt u het rapport downloaden en de resultaten en conclusies lezen.

Rapport woningbehoefte Angerlo juni 2021 (download)

Als Dorpsraad hebben wij dit rapport tevens aangeboden aan de gemeente Zevenaar, woningbouwvereniging Plavei en andere belangstellenden.

De rode draad van de uitslag van het onderzoek is duidelijk. Er is behoefte aan woningen in zowel de koop- als huursector. Het gaat met name om de doelgroepen jongeren en ouderen. Maar hoe gaat dit verwezenlijkt worden?

Wij zijn al in gesprek met bovenstaande partijen en hebben al gesprekken gevoerd over o.a. mogelijkheden voor zowel inbreiding en/of uitbreiding, huur of koopwoningen en welke type woningen etc.

Wij zullen dit onderwerp blijven monitoren en met de gemeente Zevenaar, Plavei  en projectontwikkelaars etc. hierover in gesprek blijven.

Als u nog vragen heeft kunt u deze via de mail naar ons toezenden. Mailadres: woningbehoefte@dorpsraad-angerlo.nl

Met vriendelijke groet,

Dorpsraad Angerlo

Enquête Woningbehoefte Angerlo

Enquête Woningbehoefte Angerlo

Enquête Woningbehoefte Angerlo

Als Dorpsraad Angerlo zetten wij ons in voor o.a. het wonen binnen ons prachtige dorp Angerlo. Wij zijn daarom op zoek naar een duidelijk beeld over de woningbehoefte in Angerlo. Wij als Dorsraad Angerlo vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Angerlo, jong en oud, maar ook gezinsleden of vrienden die nu niet in Angerlo wonen, maar dat wel zouden willen, deze enquête invullen.

De uitkomst kunnen wij namelijk goed gebruiken in ons overleg met de gemeente Zevenaar en de woningcorporatie om aan de toekomstige en huidige woningbehoefte van u als inwoner een goede invulling te geven.

Ook de jongeren die eind vorig jaar de Woningbehoefte enquête Jongeren hebben ingevuld verzoeken wij de enquête in te vullen zodat wij een totaal beeld krijgen voor heel Angerlo.

De informatie uit de enquête zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

 

De enquête kan via deze link digitaal worden ingevuld:

https://www.survio.com/survey/d/P8X6N9Q8U9B8X6M5J

 

Het is ook mogelijk de vragenlijst te downloaden en deze kunt u dan toezenden via de mail naar woningbehoefte@dorpsraad-angerlo.nl.

 

Downloadversie:  Woningenquête downloadversie

Als u een papieren versie wilt inleveren kan dit in de inlever-box bij bakkerij Ten Veen, daar liggen ook een aantal extra enquêteformulieren voor geïnteresseerden.

 

Dorpsraad Angerlo

Woningbehoefte jongeren Angerlo

Woningbehoefte jongeren Angerlo

Het rapport is opgesteld en wij hebben op maandag 9 november een gesprek gehad met de gemeente Zevenaar en kunnen zeggen dat de eerste stappen zijn gezet!

Wij hebben met de gemeente gesproken over de mogelijkheden voor woningen binnen Angerlo en hieruit zijn de volgende punten omhoog gekomen:
– Mogelijkheden voor inbreiding;
– Mogelijkheden voor uitbreiding;
– Openingen tot contact met projectontwikkelaars.

Wij zullen druk aan de slag gaan met de vervolgstappen en zullen jullie uiteraard op de hoogte houden. Het rapport wat wij hebben opgesteld aan de hand van de enquête is nu hier online beschikaar.

De contactpersoon van de gemeente gaf daarnaast aan dat er ook mogelijkheden zijn tot Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (ook wel CPO). Wij kunnen hierin de verbindende factor spelen. Hierdoor sta je veel sterker en kan je vaak voordeliger je woning realiseren. Heb jij hier interesse in? Stuur vooral een berichtje naar woningbehoefte@dorpsraad-angerlo.nl! Wij zullen met de gemeente kijken naar de mogelijkheden!

Ten slotte vroegen wij ons af of er behoefte is aan een (digitale) informatieavond over woningen voor jongeren in Angerlo. Daarom verzoeken wij jullie een mailtje te sturen indien dit het geval is. Een Appje is ook mogelijk!

Wij staan er in ieder geval positief in op dit moment!

Blijf gezond en wij zien graag jullie reactie tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Karin Boogman, Patrick Raben en Timon Staring
Dorpsraad Angerlo