Omgevingsvisie Zevenaar

Hoe willen we dat gemeente Zevenaar er in 2040 uitziet? Hoe zorgen we er samen voor dat onze gemeente nog steeds een fijne plek is om te wonen, werken, ontspannen en ondernemen? Waar zien we ruimte voor wonen en werken? Hoe maken we plek voor natuur en bewegen? En geven we ruimte aan de auto of openbaar vervoer? Daarvoor moeten we keuzes maken en een koers bepalen voor de toekomst van Zevenaar

Donderdag 14 maart in dorpshuis “De Meent” vanaf 17.30 uur tot 19.15 uur

Lees verder door op onderstaande link te klikken:

https://www.zevenaar.nl/omgevingsvisie

Verwijderen tijdelijke landbouwsluis 15 november

Verwijderen tijdelijke landbouwsluis 15 november

Verwijderen tijdelijke landbouwsluis 15 november

Op 15 november 2023 verwijdert provincie Gelderland de tijdelijke landbouwsluis aan de Keppelseweg in Laag-Keppel, net voor de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg. De weg is na 9.00 uur weer toegankelijk voor al het verkeer. Eerder was er sprake van een afsluiting tot en met 20 november 2023. Vanwege de planning van de aannemer wordt het verwijderen van de sluis vervroegd.
De proef met de tijdelijke landbouwsluis maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel.

Meetperiode afgerond
De periode waarin de verkeersbewegingen worden gemeten met telslangen op de weg en via vaste telpunten, eindigt voor 15 november. Daarmee heeft het eerder verwijderen van de landbouwsluis geen nadelige effecten op het meetonderzoek.

Belevingsonderzoek
Naast de metingen op de weg, voert onafhankelijk onderzoeksbureau Moventem een belevingsonderzoek uit. Inwoners, ondernemers en forenzen kunnen nog tot 20 november 2023 hun ervaringen met de landbouwsluis delen door de enquête in te invullen.

Gebiedsgerichte aanpak
De proef met het plaatsen van tijdelijke landbouwsluizen maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel. Provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst en leden van de klankbordgroep werken samen aan een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel met als doel de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze wegen te verbeteren. Hierbij betrekken zij gemeenten Doetinchem en Zevenaar. Op www.gelderland.nl/N814 staat alle actuele informatie over dit project.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Christel de Jong, (026) 359 8242, c.de.jong1@gelderland.nl, of het Provincieloket, (026) 359 9999, provincieloket@gelderland.nl. Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, (026) 359 8717.

Snoeiwerkzaamheden Bevermeerseweg maandag 27 maart

Snoeiwerkzaamheden Bevermeerseweg maandag 27 maart

A.s. maandag 27 maart 2023 is de Bevermeerseweg afgesloten tussen 7:00 en 16:00. Er vinden snoeiwerkzaamheden plaats aan diverse bomen. De afsluiting is van de kruising Eldrikseweg tot inrit Bevermeerseweg 10 (tot net na de brug).