Kom je naar de informatieavond Angerlo Aardgasvrij?

Het overstappen naar een aardgasvrije samenleving is een grote uitdaging. Het kost tijd en inspanning, en daarbij is een gecoördineerde, geïntegreerde aanpak daarom nodig. De Programmaorganisatie Angerlo Aardgasvrij onderzoekt of en op welke manier Angerlo zou kunnen overstappen naar een collectieve duurzame energievoorziening via een warmtenet. Eind vorig jaar zijn daarom alle huishoudens in Angerlo benaderd om deel te nemen aan een enquête. Angerlo Aardgasvrij heeft er, na het rondsturen van een herinnering, voor gekozen om de bewoners ook persoonlijk te vragen aan de enquête om deel te nemen.

Waarom een enquête? Allereerst om draagvlak te meten onder de bewoners van Angerlo. En daarnaast om de gegevens aan te scherpen voor het ontwikkelde rekenmodel. Op 7 december 2022 hadden 245 huishoudens de enquête ingevuld. Iedereen die dit gedaan heeft, krijgt persoonlijk advies over het isoleren van de woning en inzicht in de mogelijke kosten van diverse varianten van verduurzaming: collectief warmtenet of een individuele (hybride) warmtepomp. We hadden gehoopt de adviezen al eind 2022 aan de deelnemers te kunnen aanbieden. Uit de proefadviezen is echter gebleken dat er op enkele punten nog verbeteringen aangebracht moeten worden. Daarna gaan we de adviezen versturen.

De enquête heeft naast de persoonlijke adviezen veel algemene informatie opgeleverd voor Angerlo Aardgasvrij. Die willen we graag delen. Kom je op 24 januari om 19.30 uur naar onze informatieavond in De Meent in Angerlo? Naast algemene informatie kun je tijdens de informatieavond ook in gesprek gaan met de leden van de programmaorganisatie (Gemeente Zevenaar, Plavei, De Dorpsraad, CAD) en de ondersteunende organisaties (Rom 3D en InEnergie).