Enquête Woningbehoefte Angerlo

Als Dorpsraad Angerlo zetten wij ons in voor o.a. het wonen binnen ons prachtige dorp Angerlo. Wij zijn daarom op zoek naar een duidelijk beeld over de woningbehoefte in Angerlo. Wij als Dorsraad Angerlo vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Angerlo, jong en oud, maar ook gezinsleden of vrienden die nu niet in Angerlo wonen, maar dat wel zouden willen, deze enquête invullen.

De uitkomst kunnen wij namelijk goed gebruiken in ons overleg met de gemeente Zevenaar en de woningcorporatie om aan de toekomstige en huidige woningbehoefte van u als inwoner een goede invulling te geven.

Ook de jongeren die eind vorig jaar de Woningbehoefte enquête Jongeren hebben ingevuld verzoeken wij de enquête in te vullen zodat wij een totaal beeld krijgen voor heel Angerlo.

De informatie uit de enquête zal uiteraard vertrouwelijk worden behandeld.

 

De enquête kan via deze link digitaal worden ingevuld:

https://www.survio.com/survey/d/P8X6N9Q8U9B8X6M5J

 

Het is ook mogelijk de vragenlijst te downloaden en deze kunt u dan toezenden via de mail naar woningbehoefte@dorpsraad-angerlo.nl.

 

Downloadversie:  Woningenquête downloadversie

Als u een papieren versie wilt inleveren kan dit in de inlever-box bij bakkerij Ten Veen, daar liggen ook een aantal extra enquêteformulieren voor geïnteresseerden.

 

Dorpsraad Angerlo