Onlangs is er een rapport gepubliceerd over de betaalbaarheid van verduurzaming van koopwoningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Er wordt gekeken naar veel verschillende huishoudenstypen, bijvoorbeeld alleenstaande huishoudens en gezinnen in verschillende leeftijdscategorieën. Ook wordt er gekeken naar financieringskosten en het plaatje rondom ´de energietransitie´. Al met al is het dus een goed rapport, maar er zitten nog wel een paar mitsen en maren aan.

Echter, kijkt het rapport alleen naar tussenwoningen van 110 vierkante meter die energieneutraal en volledig aardgasloos gemaakt worden met individuele luchtwarmtepompen inclusief zonnepanelen.

Ook is het geen ‘must’ om je woning energieneutraal te maken. Wél ziet de Regiegroep Angerlo Aardgasvrij en Duurzaam kansen om in Angerlo, met al haar diversiteit aan woningen, toe te werken naar collectieve warmte oplossingen. Dat hoeft niet te betekenen dat elke woning geïsoleerd wordt richting bijvoorbeeld label B. We kunnen samen zoeken naar een haalbare en rendabele manier voor de verduurzaming. Hier zet de Regiegroep Angerlo Aardgasvrij en Duurzaam zich voor in.