Veel mensen denken na over wat ze kunnen doen om hun energievoorziening duurzaam te maken, ook in Angerlo. De ‘regiegroep Angerlo duurzaam en aardgasvrij’ heeft het initiatief genomen om daarvoor een coöperatie op te richten. De Coöperatie Angerlo Duurzaam (CAD). De CAD wordt opgericht dóór en vóór bewoners van Angerlo. Via de CAD kunnen we ook onze krachten bundelen. Samen staan we immers sterker. Uiteindelijk draait het allemaal om concrete projecten voor verduurzaming.

Helaas kon de georganiseerde avond op donderdag 1 oktober niet door gaan. Op deze avond wilden wij u verder kennis laten maken met de coöperatie en haar doelstellingen.  De coöperatie wil toch de laatste ontwikkelingen met u delen. Recent is de Coöperatie Angerlo Duurzaam daadwerkelijk opgericht. Een belangrijke stap die het doel om Angerlo van duurzame energie te voorzien dichterbij brengt. De statuten worden binnenkort op de website www.angerloduurzaam.nl geplaatst.

De volledige presentatie die de coöperatie had willen geven op 1 oktober is terug te vinden op https://www.angerloduurzaam.nl/wp-content/uploads/2020/09/Cooperatie-Angerlo-Duurzaam-u.a..pdf.

Als u ideeën heeft voor nieuwe initiatieven, nodigen we u uit deze vooral met het bestuur te delen. Alle vragen zijn welkom, dus aarzel vooral niet een van de bestuursleden te benaderen of een mail te sturen aan secretariaat@angerloduurzaam.nl.