Angerlo, 17 augustus 2020

Buurtbewoners /gebruikers Trapveldje,

Corona heeft  voor ons allemaal een ingreep gemaakt op ons leven en omgang zoals we gewend zijn. Dit geldt ook voor de voortgang inzake de vernieuwing van het  Trapveldje. Na wat voorwerk en overleg met buurt, school en verenigingen die gebruik maken van het trapveldje, hebben we in november 2019 het plan aan jullie laten zien en zijn we na dit overleg verder gegaan. Dit verliep niet geheel volgens de route die we in gedachten hadden. Het leek alsof de toezeggingen van de wethouder en deels ook burgemeester ( rondgang door Angerlo op de fiets) in rook op waren gegaan bij het overleg met de ambtenaren, of dat we elkaar niet goed begrepen. En toen kwam de corona periode. We hebben ondertussen, waar dit mogelijk was wel via politieke lijnen wat vragen gesteld, omdat we van menig waren dat er andere afspraken gemaakt waren. Gelukkig we kunnen nu goed nieuws brengen.

Afgelopen 5 augustus 2020 hebben we overleg gevoerd met de coördinerende en uitvoerende mensen van de gemeente Zevenaar. De gehele opzet  zoals besproken in november 2019 wordt komend voorjaar 2021 uitgevoerd en mee gefinancierd  in de totale revitalisering van het dorp Angerlo! Komende herfst word het trapveldje nog wel een keer doorgezaaid zodat er weer iets meer gras opkomt. Het wordt misschien nog wel beter want de gemeente wil de gehele omgeving dorpshuis, school en indianenveld aanpakken en meenemen in de revitalisering. Dit wil ze samen met de inwoners van Angerlo doen. Een mooie taak voor de Dorpsraad om dat met elkaar te gaan begeleiden en ideeën te laten landen. Bewoners vanuit Angerlo zijn in een klankbordgroep al betrokken bij de revitalisering van het hele dorp Angerlo. Op dit stuk kunnen we met zijn allen nog extra invloed uitoefenen. Afstemming met de klankbord/werkgroep die hier al met de gemeente over in gesprek is zal zeker volgen.

Wij hopen jullie met dit schrijven jullie voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Vragen kan en mag altijd. In persoon of via de mail van de Dorpsraad

m.vr. groet, Dorpsraad Angerlo nd. Toon Derksen Tonny Meier Ge Brouwer Jurgen Teunissen Gerard Staring